Se nalaga...

Psihoterapija za odrasle

Pot do samega sebe | življenja | zadovoljstva
Če se spopadate s stiskami, anksioznostjo, nezadovoljstvom v odnosih, stresom,
čustveno nestabilnostnjo ali velikimi življenjskimi spremembami,
je psihoterapija lahko način, kako najti pot do sebe in do zadovoljujočega življenja.

NOVO:

S februarjem sem prihoterapijo za odrasle začela izvajati v Novem mestu.

O psihoterapiji

Psihoterapija je znanstvena metoda, v okviru katere znotraj varnega terapevtskega odnosa posameznik spoznava samega sebe, bolje razume svoje težave, stiske in potrebe, prepoznava določene manj ustrezne vedenjske vzorce in razloge zanje. V osrčju je vzpostavljanje kvalitetnega terapevtskega odnosa, ki je podlaga za dobro delo. V okviru terapevtskega odnosa, kjer se klient čuti varnega, sprejetega in spoštovanega, je možno prihajanje v stik s seboj in svojimi ranljivimi deli. Posameznik začenja razumeti povezavo med zgodnjimi izkušnjami in sedanjimi odnosi, kar mu omogoča, da lahko predela neugodne ali travmatične izkušnje, zaživi bolj polno življenje ter vzpostavi bolj zadovoljujoč, pristen ter poln odnos najprej s sabo, nato pa tudi z drugimi.

Komu je psihoterapija namenjena?

Psihoterapija je namenjena vsem, ki si želijo izboljšati kvaliteto svojega življenja. Ljudje se soočamo z različnimi težavami: težave v medosebnih odnosih, čustvene stiske, soočanje z izgubami in žalovanjem, anksioznost in depresivnost, panični napadi, strahovi in skrbi, težave v službi in družini, preobremenjenost in izgorelost, iskanje smisla, psihosomatske težave, težave s samopodobo, soočanje s stresom itd. Psihoterapija ni namenjena le osebam, ki imajo ‘težave’. Namenjena je tudi vsem tistim, ki sicer v življenju dobro funkcionirajo, pa si želijo delati na osebnostni rasti, raziskovati sebe in odkrivati svoje potenciale.

Kako psihoterapija poteka?

V prvih nekaj srečanjih vam bom predstavila svoj način dela, vi pa mi boste predstavili glavne težave, zaradi katerih ste se odločili za psihoterapijo. Izrazili boste svoje želje, potrebe, pričakovanja in pomisleke, na podlagi tega pa bova presodila, ali vam moj način dela ustreza. Če se boste odločili za delo z mano, bova podpisala terapevtski dogovor, v katerem so natančno opredeljene pomembne informacije glede psihoterapije. Psihoterapevtska srečanja potekajo v zaupnem okolju, običajno enkrat na teden, če je možno, ob istem terminu.

Čemur se upiramo, vztraja. Česar ne čutimo, ne moremo ozdraviti.

Kristin Neff

INTEGRATIVNA PSIHOTERAPIJA

Integrativna relacijska psihoterapija je ena izmed psihoterapevtskih smeri, ki jo je utemeljil Richard Erskine. Integrativna psihoterapija poudarja integracijo več področij: integracijo osebnosti, integracijo različnih psihoterapevtskih smeri in integracijo psihoterapevta.

Integracija osebnosti

Integracija osebnosti se kot prvo nanaša na integriranje odcepljenih in nezavednih delov v človekovo osebnost kot celoto. Odcepljeni deli osebo omejuje pri spontanosti in fleksibilnosti v odnosih, pri reševanju konfliktov in življenju nasploh. Z integracijo teh delov je oseba zmožna boljšega, polnega kontakta s sabo in drugimi. V procesu integracije osebnosti so pomembne tudi posamezne človekove dimenzije (čustvena, kognitivna, vedenjska, fiziološka, duhovna, odnosna in socialno-kulturna).

Skupek različnih psihoterapevtskih smeri

Integrativna psihoterapija ceni prispevek posameznih psihoterapevtskih smeri, ki so se razvijale skozi čas in njihovo znanje uporablja za boljše delo s klienti. Različne psihoterapevtske šole zavzemajo pomemben položaj k razumevanju in pojasnjevanju človekovega vedenja.

Terapevtov vidik

Nenazadnje pa integrativna psihoterapija poudarja tudi terapevtov vidik, in sicer v smislu njegove osebne integracije preko osebne terapije in dela na sebi, ter v smislu strokovne integracije. V integrativni psihoterapiji se zavedamo, da tudi terapevt s svojo prisotnostjo soustvarja terapevtski proces. V ospredju so relacijske metode uglašenosti, povpraševanja in udeleženosti. Za več informacij si lahko preberete članek o metodah integrativne psihoterapije.

O meni

Moja pot do psihoterapije

Pot me je tekom odraščanja vodila v smer raziskovanja sebe, odnosov in razumevanja drugih. Po vpisu na študij psihologije na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, me je kmalu pritegnilo tudi področje psihoterapije. Fascinirali so me psihoterapevtski koncepti in pristopi, ki omogočajo poglobljeno delo s posameznikom in posledično velike spremembe na različnih življenjskih področjih. Tekom lastne vključenosti v osebno terapijo, sem na svoji koži izkusila pomen in dragocenost kvalitetnega terapevtskega odnosa, moč spoznavanja samega sebe, svojih ranljivosti ter veličino sprememb, ki jih pogosto opaziš šele, ko se obrneš čez ramo. Pot osebnostne rasti je osrečujoča in izpolnjujoča, a pogosto zahtevna. Predvsem pa - je nikoli dokončan proces. Dokler živimo, rastemo in se spreminjamo.

Psihoterapija je močno pripomogla k temu, da sem postala oseba, katera sem danes. Po končanem študiju psihologije in pridobljenem nazivu magistrica psihologije, me je izmed vseh psihoterapevtskih smeri zaradi svoje širine najbolj pritegnila integrativna psihoterapija, zato sem se vpisala na študij integrativne psihoterapije na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA). Trenutno je moj naziv specializantka integrativne psihoterapije.

Izkušnje

Imam večletne izkušnje svetovalnega in terapevtskega dela z otroki, mladostniki in odraslimi, tako individualno kot tudi skupinsko. Prav tako imam izkušnje z delom z otroki s posebnimi potrebami.
Kot svetovalka sem delovala na telefonu za pomoč pri opuščanju kajenja in na telefonu za psihološko podporo v času epidemije covid-19.

Formalna izobraževanja

Končan magistrski študij psihologije na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani.
Končano usposabljanje iz vedenjsko kognitivne terapije (Praktikum 1) v okviru Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo (DVKT).
V zaključevanju študija integrativne psihoterapije na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA).
Ves čas svojega dela sem vključena v strokovno supervizijo in se stalno izobražujem in izpopolnjujem. Sem članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA).

Druga izpopolnjevanja in usposabljanja

Kreativno delo z OH kartami.
2-day Trauma Conference with Bessel van der Kolk

Etični kodeks

Zavezana sem Etičnemu kodeksu Društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo SINTA, Etičnemu kodeksu Slovenske krovne zveze za psihoterapijo SKZP ter Kodeksu poklicne etike psihologov.

Zgodbe klientov


"Na osnovi grenkega življenskega dogodka me je pot privedla na psihoterapevtsko obravnavo k Mateji in ni besede, ki bi opisale njen vpliv na vzpostavitev mojega notranjega miru. Mateja je vrhunska psihoterapevtka in psihologinja z veliko razsežnostjo znanj in precej razvitim občutkom za posameznika - zelo dobro zna oceniti psihološki status in na osnovi tega nudi celosten pristop z namenom ozdravitve in odprave neravnovesja na psihološko-telesnem področju. Zelo všeč mi je bil njen vsestranski pristop. Prav vsaka obravnava je doprinesla novo perspektivo in prepoznavo občutkov, ki so me prevevali - z Matejino pomočjo mi je uspelo le te sprejeti, občutiti in predelati, za kar ji bom vedno hvaležna. V življenju nas doletijo različne situacije, včasih težje kot si lahko zamislimo - pot se enostavno ustavi in takrat je razumevajoč, poslušen in strokoven pristop temeljna iztočnica za naprej - hvala draga Mateja za tvojo iztočnico in doprinos k vzpostavitvi mojega duševnega miru. "
"Matejino pomoč sem našla v obdobju, ko sem se bolj posvetila sebi, osebni rasti in s tem premagovanju “travm” iz otroštva, katerih vzorci so se kar nadaljevali in nadaljevali še v odraslo dobo. Lepo je bilo, končno nekomu zaupati svoje toksične navade, ki jih želim spremeniti, v svoje dobro. Mateja mi je vedno dala varen občutek in nikoli se nisem počutila obsojano in prav to je bilo tisto, kar sem takrat najbolj potrebovala. Samo nekoga, da me posluša in mi pove, da so vsa moja čustva normalna."
"Spominjam se obdobja, ko je bilo moje življenje postavljeno na glavo. Panični napadi, nesprespane noči, brisanje solz iz dneva v dan, zapiranje vase in še bi lahko naštevala. Takrat sem se odločila za zdravljenje in našla psihoterapevtko Matejo. Zaradi njenega izjemnega dela, se je moje življenje počasi začelo postavljati na noge. Mateja Kralj je čudovita oseba, zaradi njene neverjetne energije sem od najinih ur vedno odhajala nasmejana in zadovoljna. Moje počutje se je bistveno spremenilo tako kot tudi moje zdravje. Od najinih terapij sem odnesla ogromno. Najbolj pa to, da pokažem in izrazim vsa svoja čustva, četudi so neprijetna. Ter da sebe postavim na prvo mesto, da se spoštujem in cenim svojo osebnost kot tudi izgled. Izpostavila bi, da sama na začetku nisem verjela v terapevtsko zdravljenje, vendar mi je moja izkušnja pokazala, da je to najboljša terapija. Vsak potrebuje pogovor, zliti vsa svoja čustva iz sebe ter se soočiti s svojim življenjem. Kot klientka vem, da je že občutek, da si slišan dovolj, da se začneš premikati do vrha svoje trnjave poti. Vsak ima za seboj svojo zgodbo, svoje vzorce in strahove, zato vsak celi svoje rane drugače. Moj način je terapevtsko zdravljenje ,vendar to ni dovolj. Slej kot prej ugotoviš, da ti sam spreminjaš svoje življenje."

Cenik

Cena za 50-minutno individualno srečanje znaša 50 evrov. Vse storitve se izvajajo samoplačniško preko nakazila na tekoči račun. Plačilo s kreditnimi karticami ni možno. Terapije se izvajajo v Novem mestu.

Kontakt

Pošljite mi sporočilo, če ste zainteresirani za več informacij ali se želite prijaviti na uvodno srečanje. Lahko me kontaktirate tudi preko elektronskega naslova: info@psihoterapija-matejakralj.si. V čim krajšem možnem času vas bom kontaktirala nazaj.

Krizne linije

Če ste v res veliki stiski, vam žal ne morem nuditi svetovanja po elektronski pošti ali telefonu. Verjetno boste težko zdržali do prvega termina, ki ga lahko ponudim. V takih primerih vam predlagam, da se obrnete na eno izmed brezplačnih kriznih linij, kjer so na voljo usposobljeni svetovalci, ki vam bodo pomagali pri razbremenitvi vaše stiske.


Klic v duševni stiski:
01 520 99 00.
Na voljo vam je vsako noč, med 19.00 in 7.00 uro.
Zaupni telefon Samarijan:
116 123.
Na voljo vam je 24 ur na dan.
SOS telefon za žrtve nasilja:
080 11 55.
Na voljo vam je 24 ur na dan.
TOM telefon, telefon za otroke in mladostnike:
116 111.
Na voljo vam je vsak dan med 12.00 in 20.00 uro.
Društvo za nenasilno komunikacijo Ljubljana:
01 4344 822 / 031 770 120.
Na voljo vam je vsak delovnik med 8.00 in 16.00 uro.

Ena izmed tvojih ranljivosti bo postala tvoja moč.

S. Freud

Logotip

“Na poti samospoznavanja ni enega velikega razsvetljenja, temveč jih je veliko različno intenzivnih - nekatera majhna, druga malo večja; vsako izmed njih pa je kot lotusov cvet, ki cveti v blatnih vodah.”

Ora Nadrich

E-naslov: info@psihoterapija-matejakralj.si

Lokacija: terapije se izvajajo v Novem mestu.

Preveri moje objave na Facebooku